APK Keuring

APK Keuring

APK: De periodieke autokeuring

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijke verplichte keuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu. In Nederland staat de keuringsplicht beschreven in de Wegenverkeerswet 1994 en daarvan afgeleide regelingen. Volgens deze regelgeving moet u uw personenauto, bedrijfsauto, driewieler of aanhangwagen met een toegestande maximum massa van meer dan 3.500 kg, jaarlijks of om de twee jaar laten keuren. Afhankelijk van het voertuig, de datum dat deze voor het eerst op de weg is toegelaten, én het soort brandstof, moet dat vanaf het derde of vierde levensjaar. Na deze eerste keuring vindt de eerstvolgende keuring plaats na één of twee jaar. Als uw voertuig is gekeurd ontvangt u een keuringsrapport, zowel bij een goedkeuring als bij een afkeuring van het voertuig. Zorg dat u het keuringsrapport altijd krijgt. U heeft dit rapport nodig als u tegen het resultaat van de keuring in beroep wilt gaan.

Onderdelen APK

Tijdens de keuring wordt gelet op:

  • De verkeersveiligheid: remmen, wielophanging, schokdempers, banden, stuurinrichting, verlichting en carrosserie;
  • Het milieu: uitlaatgassen;
  • De registratie: kilometerstand, voertuigidentificatienummer en de gebruikte brandstof.

Roetmeting bij APK

Auto’s met een bouwjaar van 1980 of later die een dieselmotor hebben, ondergaan bij de APK een roetmeting. Bij deze meting is het van groot belang dat u uw voertuig in een goede staat van onderhoud voor de keuring aanbiedt om motorschade te voorkomen. Dieselmotoren van na 1972 zijn erop gebouwd om deze meting te kunnen ondergaan als de onderhoudsbeurten volgens de fabrieksvoorschriften zijn uitgevoerd.

Viergasmeting bij APK

Auto’s met een bouwjaar van 1993 of later die een benzinemotor of LPG-motor met een geregelde katalysator hebben, moeten een viergasmeting ondergaan. Met behulp van een viergastester wordt gecontroleerd of de uitstoot van de uitlaatgassen de wettelijke percentages niet overschrijdt.

Registratie kilometerstand bij Stichting Nationale Auto Pas

De registratie van de kilometerstand van uw voertuig is een wettelijk verplicht onderdeel van de APK. Deze kilometerstand wordt geregistreerd in de databank van de Stichting Nationale Auto Pas. De kilometerstand wordt geregistreerd om fraude met kilometerstanden te voorkomen.

Wanneer moet mijn voertuig ook alweer naar de APK-keuring?